foto3Канцеларија за младе града Врања под финансијском подршком Министарства oмладине и спорта Републике Србије тренутно спроводи пројекат "Унапређење механизама информисања младих у Врању - Инфо за младе" у оквиру кога активисти КЗМ-а који су прошли обуку на теме "Активизам и волонтеризам" и "Вршњачко каријерно вођење и саветовање", реализују радионице "Вршњачког каријерног вођења и саветовања" по средњим школама и у просторијама КЗМ-а, ученицима завршних година средњих школа. Сви активисти који спроводе обуке поседују сертификате за завршену обуку на ове теме.

Информације о терминима и месту одржавања едукација можете наћи на страници фејсбук страници Канцеларије за младе и Инфо центра за младе града Врања.