16729530 1251929934889313 6293258854541127935 nКанцеларија за младе представља организациону јединицу локалне управе, у којој су утврђени системи којим ће се креирати и спроводити локална политика за младе (усвојена Национална стратегија за младе и Локални акциони план за младе). Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у будућности. Канцеларија за младе града Врања основана је 1.маја 2010.године. Основни задаци канцеларије за младе су да:

 • информише младе о питањима од значаја за младе (образовање, запошљавање, могућностима за активно и квалитетно провођење слободног времена, бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота, омладинским разменама, одрживом развоју и другим областима у складу са Националном стратегијом за младе);
 • Спроводи омладинске и волонтерске акције;
 • Организује обуке, семинаре и различите манифестације;
 • Обезбеђује простор, материјалну и техничку помоћ за реализацију активности и пројеката омладинских организација и иницијатива младих;
 • Комуницира са младима и подстиче њихово учешће у доношењу одлука;
 • Успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању у циљу задовољења потреа младих;
 • Учествује у изради и спровођењу Локалног акционог плана за младе града Врања.

Канцеларија за младе је намењена свим младим људима, без обзира на пол, расу, националну припадност, верско убеђење, језик, друштвено порекло. 2013.године Канцеларија за младе града Врања проглашена је за најбољу Канцеларију за младе у Србији од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије.23380275 1698342986864136 3440221335774495859 n

Инфо центар за младе града Врања основан је кроз пројекат "Унапређење механизама информисања младих у Врању - Инфо за младе" који је финансиран од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије. Циљ Инфо центра за младе града Врања је да омогући младима приступ свим релевантним информацијама и да им пружи подршку у проналажењу одговора на питања која их занимају и за која не знају коме да се обрате. Информације се пружају индивидуално путем инфо пулта који је отворен за младе и доступан без предходне најаве сваким радним даном.

Инфо центар пружа информације везане за:

 • Образовање (формално образовање, неформално образовање, стипендије);
 • Запошљавање и предузетништво;
 • Здравље (здравствена заштита, спорт и рекреација, прехрана);
 • Волонтирања и активно учешће у друштвеним активностима);
 • Културу и уметност (курсеви и радионице, забава);
 • Мобилност (студирање, рад, волонтирање, путовања, практични савети);
 • Социјалну политику и права (твоја права, политика према младима, грађанска права).