2013.
• 14 пројеката на којима је КЗМ била партнер, • 1 пројекат чији је носилац била КЗМ, • 5 волонтерских акција; • 3 волонтерска програма


2014.
• 8 пројеката на којима је КЗМ била партнер, • 8 волонтерских акција, • 5 волонтерских програма


2015.
• 12 пројеката на којима је КЗМ била партнер, • 2 програма чији је носилац била КЗМ, • 11 волонтерских акција, • 4 волонтерска програма


2016.
• 10 пројеката на којима је КЗМ била партнер, • 13 волонтерских акција, • 4 волонтерска програма.